nanoferenzfactory GmbH

German Fabrik

·        ISO 8253 Akustik, Audiometrische Prüfverfahren 

·        ISO 13485 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke 

 خطوط تولید وسایل پزشکی با  نرم پزشکی اتحادیه اروپا

شرکت ما هر نوع دستگاه پزشکی را برای شما تهیه میکند درخواست خود را بما بنویسید


این خط تولید امکان درست کردن هر نوع ماسک معمولی  و یا  فیلتر دار را  به شما میدهد خط تولید کامل ماسک تنفسی برای بیماران و یا پزشکان و یا برای استفاده معمولی روزمره  


استفاده برای بیماران تنفسی    


استفاده معمولی روزمره  

ماسک پزشکی برای پزشکان جراح تولید هر گونه وسایل  پزشکی و ازمایشگاهی و هر نوع فراورده بهداشتی 

 

 

 

 

خط تولید کامل انواع سرنگهای خون گیری و یا انواع کسیه های پزشکی خط تولید کامل  لنز چشم  یکبار مصرف یا دائمی  

 

 


دستگاه های پر کنی انواع امپول، سرنگ یکبار مصرف پودر و یا مایع   های پر کنی انواع ،  یکبار مصرف  و برش

برش کاملا دقیق 

انواع سوزن در هر اندازه بلندی و ضخامت 

خط کامل تولید لوله های خون گیری در خلاء با تمام اجزاء مربوطه  

خط تولید انواع شلنگهای پزشکی برای انتقال خون و یا دارو خط کامل تولید انواع فراورده های پزشکی، برای استفاده مستقیم بیماران پن های چند بار مصرف برای بیماران دیابتی ،اسپری ، ویا پودر برای بیماران دارای اسم . پنهای چند بار مصرف  برای بیماران دیابتی جدید ترین تکنیک صنعت پزشکی المان است .که بوسیله شرکت ما به شما ارائه میشودجدیدترین مدل صنعت ساخت پن «چند بار مصرف» که بعد از تجویز پزشک بوسیله خود بیمار مقدار دارو تزریق میشودسوزن تست


سوزن مخصوص ست سرنگ

سوزن بخیه


 خط کامل تولید سرنگهای یکبار مصرف برای بیماران دیابتی  تولید دستگاه در ساعت 8640 عدد است

 

                                                                               

 خط تولید پن برای بیماران دیابتی  تولید دستگاه در سال با 7000 ساعت کار 295 میلیون عدد میباشد. البته خطوط تولید ی بالاتر هم موجود استخط کامل تولید فیلتر برای دیالیز هایی که توسط خود بیمار در خانه مورد استفاده قرار میگیرد

این فیلتر به بیمار این امکان را میدهد که عمل تصفیه خون را در خانه بدون مراجعه به پزشک و یا بیمارستان  بوسیله  خود انجام دهد 
خط تولید کامل اسپری برای بیماران اسم

خط تولید کامل پودر تنفسی برای بیماران دارای اسم


این پودر تنفسی جدیدترین تکنیک صنعت پزشکی المان است


خط تولید انالیز خون برای تشخیص سریع بیماری های مختلف که بوسیله پزشک تشخیص داده میشود


خط تولید لنز های پلاستیکی یکبار مصرف  که صبح تا شب هنگام مورد استفاده قرار میگیرد

مقدار تولید در 24ساعت

 140,000

عدد میباشد. برای خط تولید با راندمان تولید زیادتر مرزی وجود ندارد 


خط تولید پن چند بار مصرف که بوسیله خود بیمار مورد استفاده قرار میگیرد


خط کامل تولید کیسه پلاستیکی سرم و یا انتقال هر گونه مایع به رگ با سیستم های کنترل پلاستکی با تمام اجزای مربوطه ،شلنگ، سوزن ، و غیره 

 


خط تولید کامل کیسه های پلاستیکی برای ذخیره خون با شلنگ، سوزن و دیگر اجزای مربوطه
خط تولید انواع کیسه های دارویی ،پزشکی و بیمارستانیخط تولید کامل انواع کیسه های پزشکی برای استفاده های مختلف 

 

خط تولید کیسه ادرار در اندازه های مختلف راندمان تولید در ساعت  2000 عدد ویا بیشتر

کیسه های ادرار برا ی بین راه 


کیسه های ادرار همراه  برای استفاده روزانه بین راه


در هر اندازه و حجم متفاوت 

بطور خیلی ساده وصل شده برای تمام  روز  

 

 

 

 

 

 

 


لوله های گرفتن و نگهداری  خون در خلاء 


 

 پر کردن امپول و کیسه های  ست سرم ،تولید انواع امپول در هر اندازه 

خط تولید امپول برای گرفتن خون در خلا ، "کانویل""


انواع سوزنهای پزشکی برای استفاده های مختلف 
انواع دستگاه های اندازه گیری تنفسی بزرگ ، کوچک ، با توربین و........ هر نوع مورد نظر شما

دستگاه های کوچک اسپیرومتری با توربین


دستگاه های کاملا اتوماتیک  اندازه گیری تنفسی

 

                                                                                      

 

خلوص الکل تولید شده 95% میباشد تولید 30000 لیتر در ساعت


طراحی و محا سبه   و اجرای کامل بیمارستان ، اتاقها، ازمایشگاه، اتاق عمل با کلیه دستگاه های مربوطه

 

 دستگاه سونوگرافی

                                                                        انواع دستگاه های مدرن پزشکی


خط تولید کامل کیسه های نگهداری خون با تمام مشتقات مربوطه

خط تولید کامل دستگاه های اندازه گیری کوچک جیبی یکبار مصرف برای تشخیص سریع اندازه قند


خط تولید کامل اسپری برای بیماری اسم

خط  تولید لنز بجای عینک

لنز یکبار مصرف ویا لنز دائم راندمان کاری لنز یکبار مصرف در 24 ساعت 140000 عدد میباشد

خط تولید فیلتر خون برای بیماران کلیوی   (دیا لیز) با هر راندمان کاری

 


دستگاه های تشخیص سریع بیماری برای بیماران، دیابتی، کلیوی، ایدز، و 

بیمارهای دیگر 


 کیسه های نگهداری خون با تمام مشتقات مربوطه کیسه های تولید شده نگهداری خون را شرکت ما میتواند برای شما تهیه کرده و ارسال نماید در پایین تعدادی از نمونه های تولیدی را میبینید. ولیکن ما هر نوع فراورده های دیگر را میتوانیم برای شما تهیه کنیم. شما درخواست خود را به ما بنویسید