nanoferenzfactory GmbH

German Fabrik

دستگاه های موجود در

انبار  اول 


شما مشخصات دستگاه مورد نظر خود را برای ما بنویسید ،شرکت ما 

دستگاه مورد نظر را برای شما تهیه خواهد کرد 

 

شرکت ما هر نوع دستگاه های دست دوم فرز ویا س ان س را برای شما تهیه میکند . دستگاه های ما همه اور حال  شده هستند و در صورت درخواست  ما برای شما ویدیو از دستگاه مورد نظر تهیه کرده و برای شما  با  ایمیل میفرستیم 
 
 


 

 

 

    ما             CNC          د ستگاه های        

شما اگر دستگاه تراشکاری بخصوصی را که مد نظر دارید که قطعه و یا محصول بخصوصی را تولید میکند شما عکس قطعه مورد نظرو جنس بکار رفته  و رسم هندسی ان با ابعاد مربوطه  را برای ما با ایمیل بفرستید .ما دستگاه مورد نظر را برای شما تهیه میکنیم  


  برای دیدن اطلاعات راجع به هر دستگاه لطفا روی     پی دی اف  زیر  عکس  کلیک کنید با ما تماس بگیرید قیمت رابرای  بشما مینویسم. در صورت تمایل از هر کدام از دستگاه ها برای شما فیلم فرستاده میشود